สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

?? เปิดรับงานทางวัฒนธรรม??

?รูปแบบกิจกรรม?

?พิธีพราหมณ์

➡️งานบวงสรวง

➡️การตั้งศาลพระภูมิ

➡️งานพิธีต่าง ๆ

? การแสดงโนราทุกรูปแบบ

?การแสดงพิธีเปิดในงานต่าง ๆ

?การแสดงวงดนตรี

สามารถใช้บริการได้ที่ https://imtt.rmutsv.ac.th/system/csw/index.php

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานโครงการพิเศษ สำนักการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.0 7431 7144 หรือ

ติดต่อ คุณณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ โทร. 065-4787310