สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

🎉🎉 เปิดรับงานทางวัฒนธรรม🎉🎉

🎯รูปแบบกิจกรรม🎯

📍พิธีพราหมณ์

➡️งานบวงสรวง

➡️การตั้งศาลพระภูมิ

➡️งานพิธีต่าง ๆ

📍 การแสดงโนราทุกรูปแบบ

📍การแสดงพิธีเปิดในงานต่าง ๆ

📍การแสดงวงดนตรี

สามารถใช้บริการได้ที่ https://imtt.rmutsv.ac.th/system/csw/index.php

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานโครงการพิเศษ สำนักการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.0 7431 7144 หรือ

ติดต่อ คุณณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ โทร. 065-4787310