พิธีพราหมณ์/บวงสรวง /ตั้งศาลพระภูมิ/พิธีแต่งงาน

รูปแบบกิจกรรม
รายละเอียด
ระยะเวลา
งบประมาณ
เลือก
พิธีรูปแบบที่ 1 (พิธีเล็ก)1.ผู้ประกอบพิธีพราหมณ์ 1 คน ราคา 2000-3000 บาท3 ชั่วโมง 08.30-11.30 น. 2,000.00คลิก
พิธีรูปแบบที่ 2 (พิธีใหญ่) พร้อมเครื่องบวงสรวง 1.ผู้ประกอบพิธีพราหมณ์ 1 คน 2.ผู้ช่วยผู้ประกอบพิธี 4 คน 3.เครื่องบวงสรวงพร้อมอุปกรณ์ -บายศรี 2 คู่ -ตู้เทียนชัย 1 คู่ -ด้ายสายสิญจน์ 1 ขด -เทียนขนาด 6 หุน 2 ถุง -ธูป 1 ห่อ -ผ้าขาว 10 หลา -หัวหมู 1 หัว -ไก่ 1 ตัว -เป็ด 1 ตัว -ที่สิบสอง 1 ชุด -มะพร้าวอ่อน 3 ลูก -กล้วย 3 หวี -อ้อย 3 ท่อน -ผลไม้มงคล 9 อย่าง 1ชุด -บุหรี่/เหล้า 1 ชุด -ดอกไม้ 4 ช่อ -พวงมาลัย 4 พวง -ข้าวตอก 1 ถุง -ผ้า 3 สี 1 ชุด -หม้อน้ำมนต์ 1 ลูก -รั้วราชวัติ 1 ชุด -ฉัตร 4 ต้น ราคา 16000-18000 บาท3 ชั่วโมง 08.30-11.30 น. 18,000.00คลิก
พิธีรูปแบบที่ 2 (พิธีใหญ่) 1.ผู้ประกอบพิธีพราหมณ์ 1 คน 2.ผู้ช่วยผู้ประกอบพิธี 4 คน ราคา 7500-8500 บาท 3 ชั่วโมง 08.30-11.30 น. 8,500.00คลิก
พิธีรูปแบบที่ 1 (พิธีเล็ก) พร้อมเครื่องบวงสรวง 1.ผู้ประกอบพิธีพราหมณ์ 1 คน 2.เครื่องบวงสรวงพร้อมอุปกรณ์ -บายศรี 1คู่ -ด้ายสายสิญจน์ 1 ขด -เทียนขนาด 6 หุน 2 ถุง -ธูป 1 ห่อ -ผ้าขาว 5 หลา -หัวหมู 1 หัว -ไก่ 1 ตัว -ที่สิบสอง 1 ชุด -มะพร้าวอ่อน 3 ลูก -กล้วย 3 หวี -อ้อย 3 ท่อน -ผลไม้ 1ชุด -บุหรี่/เหล้า 1 ชุด -ดอกไม้ 2 ช่อ -พวงมาลัย 2 พวง ราคา 9000-12000 บาท3 ชั่วโมง 08.30-11.30 น. 12,000.00คลิก