โปรโมชั่น❗ เฉพาะผู้สมัครภายในเดือนธันวาคม *******สมัครเพียง 2 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ❗*********ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ??*สำหรับนักศึกษาได้รับกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกด้วยยยย #สุดปัง❗** คุ้ม 2 พร้อมประกาศนียบัตรให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม

?ลงทะเบียน ? หลักสูตรอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ”หลักสูตรเดียว

‼ จัดเต็มเทคนิคการใช้งาน PowerPoint + Tips & Tricks

‼*บรรยายโดยท่านวิทยากร ดร.เบนจามิน ชนะคช ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ (ธุรกิจ)คณะเทคโนโลยีการจัดการ ?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

? ผู้ผ่านมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate: Microsoft Office PowerPoint 2010 **พบกับ การบรรยายในหัวข้อ การสร้าง Concept การใช้งาน PowerPoint และรูปแบบอินโฟกราฟิกส์- รวมคีย์ลัดที่จำเป็นในการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint- การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอและการนำเสนอรูปแบบอินโฟกราฟิกส์- เทคนิคพิเศษ เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)- เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ และ เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)- เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart) และ เทคนิคการทำงานกับไฟล์ Video และ Flash Movie & Youtube————————————“ เริ่มพัฒนาทักษะของคุณ สู่ความเป็นเลิศในการทำงาน ”

?‍??‍??จัดอบรม: วันที่ 28 มกราคม 2566 ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetingsค่าลงทะเบียนสุดพิเศษ เฉพาะ 30 ท่านแรก *สำหรับนักเรียน นักศึกษา จ่ายเพียง ราคา : 299 บาท เท่านั้น‼*บุคลากร และศิษย์เก่า มทร. ศรีวิชัย ทุกวิทยาเขต จ่ายเพียง ราคา : 399 บาท เท่านั้น ‼*สำหรับบุคคลทั่วไป จ่ายเพียง ท่านละ 499 บาท เท่านั้น ‼รีบสมัครเข้ามาด่วน รับจำนวนจำกัด ✅ลิงก์ Google Form สมัครเข้าร่วมโครงการ