สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย? ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุไรวรรณ สุกยัง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประดิษฐ์นวัตกรรมเรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิตไม้อัดเทียมจากกระดาษเหลือใช้ร่วมกับยางธรรมชาติ และขออนุญาตถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากผู้ประกอบการ บริษัท เนคซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดภายใต้โครงการนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้อัดเทียมประสิทธิภาพสูงจากเส้นใยเปลือกทุเรียนร่วมกับยางธรรมชาติ (PE0202-03-65-0136)” สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)?จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตไม้อัดเทียม นำไปต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะการใช้งานต่าง ๆ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะกระดาษเหลือใช้และเพิ่มมูลค่าของยางพาราจากการเกษตรกรให้มากขึ้น?สนใจผลงานทรัพย์สินทางปัญญาติดต่อได้ที่กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือติดต่อ นางสาวขวัญฤดี พ่วงทอง โทร. 098-0629580 (เฟิร์น)