???หัวข้อเรื่อง “การใช้งาน Microsoft Word Smart & Techniques เพื่อการจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ”

⛔ คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ดึงเอาศักยภาพของ Word มาช่วยทำให้งานเอกสารเป็นเรื่องง่ายและเร็วแลดูเป็นมืออาชีพสุดๆ *บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการจัดรูปแบบงานอย่างรวดเร็ว

? พบกับวิทยากร อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

??ผู้ผ่านมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate: Microsoft Office 2013: สมัครเรียนเเล้วได้อะไร ตอบโจทย์ ??

– ผู้เรียนสามารถใช้งาน Word ได้อย่างถูกต้อง!

– ผู้เรียนรู้จักเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพของ Word และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

– ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และดึงเอาความสามารถของ Word ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

– ผู้เรียนจะได้นำเอาเทคนิคการใช้งาน Word เพื่อช่วยลดเวลา และดูเป็นมืออาชีพสุดๆ

– ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์แบบเต็มๆ เพราะคอร์สนี้เน้น Workshop การใช้งานจริง! ประยุกต์ใช้ได้ชัวร์

**จัดอบรมในวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 9.00 – 16.00 น.ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ลิงก์สมัครเรียน : https://docs.google.com/…/1t4j1LoFTWWCLCwVwsVfDdmm…/edit