คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ในงานวิศวกรรม (Solidworks เบื้องต้น)

ประชาสัมพันธ์ ??

เปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพ (อบรมในรูปแบบออนไลน์) พร้อมลุ้นรับเสื้อ ฟรี ‼️พวกเราชาวสำนักการจัดการนวัตกรรมฯ เชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มทร.ทุกวิทยาเขต และบุคคลที่สนใจ ทุกท่าน ?

?พบกับ โครงการอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ในงานวิศวกรรม (SolidWorks เบื้องต้น) ”

✅หลักสูตรเดียว รวมสุดยอดเทคนิคเฉพาะ การเขียนแบบ (โปรแกรม SolidWorks)?‍?

*บรรยายโดยท่านวิทยากร

อาจารย์ธีระวัฒน์ เพชรดี ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ?‍?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

?พบกับ การบรรยายในหัวข้อ การใช้โปรแกรม SolidWorks เบื้องต้น

– ทำความเข้าใจพื้นฐานการเขียนแบบโดย โปรแกรม SolidWorks

– การใช้คำสั่ง Sketch 2D ในโปรแกรม SolidWorks

– การใช้คำสั่งในการขึ้นรูป 3D (Extrude, Revolved, Swept, ฯลฯ)

—————————————————

“ ผู้อบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของ SolidWorks ก็สามารถทำได้ ”

?จัดอบรม: วันที่ 21 – 22 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetingsค่าลงทะเบียนสุดพิเศษ

?*สำหรับนักเรียน และนักศึกษา จ่ายเพียง ราคา : 199 บาท เท่านั้น ‼️

* สำหรับบุคลากร และศิษย์เก่า มทร. ศรีวิชัย ทุกวิทยาเขต ราคา : 299 บาท เท่านั้น ‼️

*สำหรับบุคคลทั่วไป จ่ายเพียง ท่านละ 399 บาท เท่านั้น ‼️

?พร้อมประกาศนียบัตรให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม พร้อมลุ้นรับเสื้อ ฟรี ‼️

รีบสมัครเข้ามาด่วน รับจำนวนจำกัด

?ลิงก์ Google Form สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://shorturl.asia/ZzOMC✅

* หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : นางสาวปภาวดี คงสุจริต ผู้ประสานงานโครงการ โทร : 094-80385555 ☎️