วันที่ 26 ก.พ.65 ผู้บริหาร IMTT เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2022 : Better Southern Life”

————————————————–

?วันนี้ รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนพร้อมด้วย น.ส.มัลลวีร์ บัวทอง จนท.ประสานงานโครงการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2022 : Better Southern Life” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ประธานในพิธีเปิด

?กิจกรรมภายในงาน พิธีเปิดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2022และกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ถอดรหัสธุรกิจภาคใต้ ฝ่าวิกฤตโควิดสู่ความสำเร็จ” ร่วมเสวนาโดย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ (บริษัท เอ็นเอฟ เฮลท์แคร์ จำกัด)

2. คุณปุณิกา แสงสมบูรณ์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคยนิคะ)

3. คุณอนุสรณ์ ขวัญคงบุญ (บริษัท โคโค่ อะกรีคัลเจอร์ จำกัด)

4. คุณณัฐวี บัวแก้ว (บริษัท จีฟินน์ รับเบอร์เทค จำกัด)

5. คุณชารีฟ เด่นสุมิตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฮส ออเดอร์ จำกัด)