?ประชุมหารือเตรียมความพร้อม “งานว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา?‍♂️?‍♀️วันนี้ รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย พร้อมกับว่าที่ร้อยตรีเดชวัต แก้วศรีวงศกร เจ้าหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Singora Lake Swim ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น เชื่อมโยงไปยังร้านสงขลา เพรีย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร

?โดยการประชุมในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา และภาคเอกชน เพื่อผนึกกำลังและอำนวยความสะดวกในการจัดงาน เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นการกระตุ้นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา และต่อยอดไปสู่งานประจำจังหวัดในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี?