??ประชาสัมพันธ์??

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

?ขอเชิญชวน อาจารย์ มทร.ศรีวิชัย และผู้สนใจ

?เข้าร่วมพูดคุย”คลินิกทรัพย์สินทางปัญญา TLO#11″

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.

?บริการให้คำปรึกษาออนไลน์…..ฟรี ?

?เชิญท่านที่สนใจ …?โอกาสมาถึงแล้ว…..☺️✌️

?สมัครลงทะเบียนขอรับคำปรึกษา

?สมัครสแกน QR Code/คลิก https://1th.me/saMDu

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ??นางสาวสิรินธร ศรีคงคา 090-7164118

และนางสาวขวัญฤดี พ่วงทอง098-0629580