🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

📍ขอเชิญชวน อาจารย์ มทร.ศรีวิชัย และผู้สนใจ

🎯เข้าร่วมพูดคุย”คลินิกทรัพย์สินทางปัญญา TLO#11″

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.

👉บริการให้คำปรึกษาออนไลน์…..ฟรี 😊

📢เชิญท่านที่สนใจ …📢โอกาสมาถึงแล้ว…..☺️✌️

📍สมัครลงทะเบียนขอรับคำปรึกษา

📍สมัครสแกน QR Code/คลิก https://1th.me/saMDu

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📞📧นางสาวสิรินธร ศรีคงคา 090-7164118

และนางสาวขวัญฤดี พ่วงทอง098-0629580