Microsoft Excel 2019 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ ?

กลับมาตามเสียงเรียกร้อง ?

เปิดรับจำนวนจำกัดเท่านั้น ‼ พร้อมลุ้นรับเสื้อ จากสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฟรี‼

พวกเราชาวสำนักการจัดการนวัตกรรมฯ เชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มทร.ทุกวิทยาเขต และบุคคลที่สนใจ ทุกท่าน

พบกับ โครงการอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “ Microsoft Excel 2019 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 2 ”

?บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคการสอนปฏิบัติ ตรงประเด็น ไม่เน้นท่องจำ ต่อยอดได้ชัวร์

?พบกับวิทยากร อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ผู้ผ่านมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate: Microsoft Office 2013: ?

บรรยายหัวข้อ เทคนิคการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ – การสร้างและการจัดการ Workbook และ Work Sheet

– เทคนิคการจัดการข้อมูลในตารางด้วย Excel

– เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณสำหรับการจัดการงานด้วย Excel- การสร้างและการจัดการแผนภูมิเพื่อการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

———————————–

“ไม่ต้องมีพื้นฐาน คุณก็สามารถเพิ่ม โอกาสทางการทำงานได้”

จัดอบรม: วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetings ค่าลงทะเบียนสุดพิเศษ เฉพาะ 50 ท่านแรก จากราคาเดิม 2,999 บาท

  • สำหรับนักศึกษา จ่ายเพียง ท่านละ 299 บาท เท่านั้น
  • สำหรับบุคลากร และศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัยทุกวิทยาเขต จ่ายเพียง ท่านละ 399 บาท เท่านั้น
  • สำหรับบุคคลทั่วไป จ่ายเพียง ท่านละ 499 บาท เท่านั้นฟรี

‼ พร้อมประกาศนียบัตรให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม บอกเลยว่าห้ามพลาดคลิก ลิงก์ Google Form สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://shorturl.asia/1om8gแล้วเจอกันนะคะทุกคน?