ประชาสัมพันธ์ 🎉🎉 ลุ้นเสื้อ ฟรี ‼️

เปิดลงทะเบียน 📬หลักสูตรอบรมออนไลน์ 👨‍💻

สำนักการจัดการนวัตกรรมฯ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ทุกวิทยาเขต และบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพ (Up Skill – Re Skill – New Skill) 📬

📍พบกับ โครงการอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ”

หลักสูตรเดียว ‼ จัดเต็มเทคนิคการใช้งาน PowerPoint + Tips & Tricks

‼*บรรยายโดยท่านวิทยากร ดร.เบนจามิน ชนะคช ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ (ธุรกิจ)คณะเทคโนโลยีการจัดการ 🖊มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ผ่านมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate: Microsoft Office PowerPoint 2010📁

📍พบกับ การบรรยายในหัวข้อ การสร้าง Concept การใช้งาน PowerPoint และรูปแบบอินโฟกราฟิกส์- รวมคีย์ลัดที่จำเป็นในการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint- การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอที่ทันสมัย จัดเต็ม เทคนิคพิเศษอีกมากมาย ‼️

———————————-

“ เริ่มพัฒนาทักษะของคุณ สู่ความเป็นเลิศในการทำงาน ” 👩‍💼👨‍💻

📍จัดอบรม: วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetingsค่าลงทะเบียนสุดพิเศษ เฉพาะ 30 ท่านแรก จากราคาเดิม 3,999 บาท ‼️

*สำหรับนักเรียน นักศึกษา จ่ายเพียง ราคา : 299 บาท เท่านั้น‼

*บุคลากร และศิษย์เก่า มทร. ศรีวิชัย ทุกวิทยาเขต จ่ายเพียง ราคา : 399 บาท เท่านั้น‼

*สำหรับบุคคลทั่วไป จ่ายเพียง ท่านละ 499 บาท เท่านั้น ‼

📍พร้อมประกาศนียบัตรให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม รีบสมัครเข้ามาด่วน รับจำนวนจำกัด

✅ลิงก์ Google Form สมัครเข้าร่วมโครงการ https://shorturl.asia/XhHW1