สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ อาจารย์​ประจำสาขาวิทยาศาสตร์​การเกษตร​ คณะเกษตรศาสตร์

🎯ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จากกรมวิชาการเกษตร

👉เลขที่ 0761/2564

👉ชนิดพืช “สับปะรด”

👉ชื่อพันธุ์พืช “ศรีวิชัย”