เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจเทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ ??

เปิดลงทะเบียนแล้วจ้า ‼️

เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ เพิ่มโอกาส สร้างความก้าวหน้า ในวิชาชีพ ”

?? พวกเราชาวสำนักการจัดการนวัตกรรมฯ เชิญนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มทร.ทุกวิทยาเขต และบุคคลที่สนใจ ทุกท่าน

?พบกับ โครงการอบรมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ”

?‍??‍?หลักสูตรเดียว ‼️ รวมเทคนิคเข้าใจง่าย ไม่เน้นท่องจำ จากผู้มีประสบการณ์ด้านระเบียบงานสารบรรณโดยตรง ?

?*บรรยายโดยท่านวิทยากร

?ผศ.สุชาดา ศรีเชื้อ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

?อาจารย์ชวนพิศ เจยาคม ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

?พบกับ การบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการจัดรูปแบบและหลักการเขียนเรื่องของหนังสือราชการและธุรกิจ

– ความรู้เรื่องการจัดรูปแบบและหลักการเขียนเรื่องของหนังสือราชการและธุรกิจ

– การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการและธุรกิจ

– การเขียนเหตุและจุดประสงค์ของหนังสือ

– หลักการเขียนบันทึกหนังสือราชการ

– ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ ธุรกิจ และการเขียนบันทึกหนังสือราชการ

———————————————————————————————————————————–“ เริ่มพัฒนาทักษะของคุณ สู่ความเป็นเลิศในการทำงาน ” ?จัดอบรม: วันที่ 23 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetings

ค่าลงทะเบียนสุดพิเศษ เฉพาะ 30 ท่านแรก จากราคาเดิม 3,990 บาท

*สำหรับนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มทร. ศรีวิชัย ทุกวิทยาเขต จ่ายเพียง ราคา : 299 บาท เท่านั้น‼️

*สำหรับบุคคลทั่วไป จ่ายเพียง ท่านละ 399 บาท เท่านั้น

‼️พร้อมประกาศนียบัตรให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม รีบสมัครเข้ามาด่วน รับจำนวนจำกัด ลิงก์ Google Form สมัครเข้าร่วมโครงการ : https://shorturl.asia/eZlbK