1 พฤศจิกายน 2564 ผ.ศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าพบนางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการกำหนดทิศทางวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทั้งในอนาคต ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา