แผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษแผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษ

แผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษ เพียงอัดผงไม้ยางพารา โดยใช้แรงดันและอุณหภูมิสูง จะได้เป็นแผ่นใยไม้อัดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
                                              แผ่นใยไม้อัด จากวัสดุธรรมชาติ ดีอย่างไร?
                                                     ☑️ ไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสม ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
                                                     ☑️ สามารถรีไซเคิลได้ง่าย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
                                                     ☑️สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร ของเล่นไม้สำหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์อื่นสำหรับผู้แพ้สารเคมี
ผลงานวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ : หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0 7431 7100 ต่อ 1130