เตาชีวมวลประหยัดพลังงานเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน

ตามหา “ผู้ประกอบการ” ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อผลงาน : เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน
โดย…นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ และนายพลชัย ขาวนวล…อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คุณสมบัติของเตาชีวมวล
– ให้ความร้อนสูง
– ประหยัดปริมาณถ่านหรือฟืน 4 เท่า
– ควบคุมอัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้
– ลดเปลวไฟที่พุ่งออกมาจากช่องเชื้อเพลิง
– คราบเขม่าสีดำทำความสะอาดได้ง่าย
– ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนจากการถ่ายเทของอากาศ
– ป้อนฟืนง่าย
– เหมาะกับการใช้งานแกง หุง ต้ม ตุ๋น นึ่ง และทอด

เตาชีวมวล 2 ขนาด คือ
1. สำหรับครัวเรือน (น้ำหนัก 5 กิโลกรัม)
2. สำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย :
– ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจผลิตเตาชีวมวล

กลุ่มผู้บริโภค :
– ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารระดับครัวเรือน
– ผู้ประกอบอาหารในครัวเรือน

สนใจในสิทธิบัตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
***โทร. 0 7431 7100 ต่อ 1130 หรือ 098 – 0629580 (เฟิร์น) 
tlo.rmutsv@gmail.com