สูตรและกรรมวิธีการผลิตกระถางจากใยลูกตาลสุกสูตรและกรรมวิธีการผลิตกระถางจากใยลูกตาลสุก

งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจในนวัตกรรมพร้อมใช้ เลขคำขออนุสิทธิบัตร 2103000526

“สูตรและกรรมวิธีการผลิตกระถางจากใยลูกตาลสุกที่มีส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ตาลโตนด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาภรณ์ ดำจุติ อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ???
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจซื้อสูตรและกรรมวิธีการผลิต

??? ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ เพื่อก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เพื่อมาทดแทนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

?ตามหา.. #ผู้ประกอบการ ที่สนใจ?

สามารถติดต่อได้ที่ : งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ??☎️
***โทร. 0 7431 7100 ต่อ 1130 หรือ 098 – 0629580 (เฟิร์น) ☺️