สละแช่อิ่มอบแห้งสละแช่อิ่มอบแห้ง

??? สละแช่อิ่มอบแห้ง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาแปรรูปได้ แต่ในการผลิตยังมีปัญหาด้านคุณภาพ คือ การเกิดสีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันการเกิดสีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์ได้ และยังสามารถทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สละแช่อิ่มอบแห้งที่มีลักษณะสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสเฉพาะตัว เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสละ เก็บรักษาไว้ได้นาน สะดวกต่อการบริโภคและการขนส่ง

?ตามหา.. #ผู้ประกอบการ ที่สนใจ?

กรรมวิธีการผลิต “สละแช่อิ่มอบแห้ง”

ผลการวิจัยพบว่า มีวิตามินซีสูง มีแคลเซียมสูง และยังพบว่า สละมีสารฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยด์อันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

ผลงานวิจัย โดย ผศ.พงษ์เทพ เกิดเนตร อาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ???

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจซื้อกรรมวิธีการผลิต
สามารถติดต่อได้ที่ : หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ??☎️
***โทร. 0 7431 7100 ต่อ 1130 หรือ 098 – 0629580 (เฟิร์น) ☺️