ผ้าทอเกาะยอผ้าทอเกาะยอ

ตามหา #ผู้ประกอบการ ที่สนใจนำงานผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการผลิตและจำหน่าย

ผลงาน : “ลวดลายผ้าผลิตภัณฑ์” โดย…นางสาวอารีนา อีสามะ… และผลงาน : “กล่องบรรจุภัณฑ์” โดย…นางสาวงามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์.. .อาจารย์คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

“ผ้าทอเกาะยอ” เป็นเสน่ห์ความสวยงามและงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวเกาะยอ โดยมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ

ผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านเกาะยอที่เปี่ยมด้วย..เสน่ห์การจักสานไม่ไผ่..ขัดสานกันจนเป็นลวดลายนำมาทำเป็นวัสดุตกแต่ง และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

สนใจในสิทธิบัตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
***โทร. 0 7431 7100 ต่อ 1130 หรือ 098 – 0629580 (เฟิร์น) 
tlo.rmutsv@gmail.com