ผงชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิกผงชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก

ตามหา “ผู้ประกอบการ” ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อผลงาน : ผงชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก
โดย…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา ใสเกื้อ…อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

สารเร่งการเจริญเติบโตชนิดผง ผลิตจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ด้วยนวัตกรรมการกักเก็บหรือห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ (กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก) ใช้ได้ทุก 7-14 วัน ***เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
– เร่งการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์
– กระตุ้นภูมิต้านทานแก่พืชให้ทนต่อสิ่งแวดล้อมที่กดดันต่างๆ และช่วยให้พืชที่อ่อนแอจากสารเคมีกลับมาเจริญเติบโตได้ตามปกติ
– เพิ่มผลผลิต กระตุ้นการแตกผลแตกตา แตกยอด แตกราก แตกดอก
– เพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย :
– ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสารเร่งการเจริญเติบโตพืช
– ผู้ประการการธุรกิจผลิตปุ๋ย

กลุ่มผู้บริโภค :
– เกษตรกรพืชไร่, นาข้าว, ไม้ดอก, ไม้ประดับ, ไม้ผล และผักกินใบ

สนใจในสิทธิบัตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
***โทร. 0 7431 7100 ต่อ 1130 หรือ 098 – 0629580 (เฟิร์น) 
tlo.rmutsv@gmail.com