ปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง

กลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจในนวัตกรรมพร้อมใช้
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13529

“ปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย 👏👏👏

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์

📣📣📣 ปูแสมดองเค็มเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองของไทยที่นิยมบริโภคควบคู่กับการรับประทานส้มตำเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งยังมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะที่ด้วยน้ำปรุงรสและกลิ่นหอมของปูเค็ม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยในอาหารด้านเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารจากการรับประทานปูเค็มดองมากขึ้น

👉ตามหา.. #ผู้ประกอบการ ที่สนใจ👈

สามารถติดต่อได้ที่ : งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ 📱📞☎️
***โทร. 0 7431 7100 ต่อ 1130 หรือ 098 – 0629580 (เฟิร์น) ☺️