โครงการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

🎉🎉 บริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์🎉🎉

🎯รูปแบบกิจกรรม🎯

📍การออกแบบผลิตภัณฑ์

👉การออกแบบตุ๊กตาปูนปั้น 👉การออกแบบเสื้อ 👉การออกแบบกระเป๋าผ้า

📍 การออกแบบบรรจุภัณ์/ฉลากสินค้า

👉การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 👉การออกแบบฉลากสินค้า

📍การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

📍การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

👉ไวนิล 👉สติ๊กเกอร์ 👉ใบปลิว 👉X-stand/งานปริ้น 👉Roll up/งานปริ้น 👉ซองจดหมาย 👉ป้ายตัวก่ออคิลิก 👉วารสาร/หนังสือ

สามารถใช้บริการได้ที่shorturl.asia/iKV4O

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.0 7431 7144

หรือติดต่อ คุณคุณสุริยัณห์ ขำแจ้ง โทร. 095-4415600