2.นวัตกรรม

นวัตกรรม

1.แผ่นพับร้านขนมบ้าบิ่นแม่เล็ก

2.แผ่นพับร้านเต้าคั่วป้าเอียด

3.แผ่นพับขนมทองเอกร้านจงดี