โปรแกรมทัศนศึกษา “ตรัง…มนต์เสน่ห์แห่งอันดามัน”

โปรแกรมทัศนศึกษา “ตรัง...มนต์เสน่ห์แห่งอันดามัน”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
>> เส้นทางทัศนศึกษา
>> เส้นทางที่ 1 “ชมผ้าทอ รอกินแกงไก่ดำ”
>> เส้นทางที่ 2 “ชมพริกไทยตรังสายพันธุ์ปะเหลียน เยือนแดนไม้มหัศจรรย์เขากอบ”
>> เส้นทางที่ 3 “สิเกา...เมืองชายฝั่งทะเล และภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่น”
>> เส้นทางที่ 4 “เสน่ห์เมืองเก่ากันตัง วิถีปากแม่น้ำตรัง”
>> เส้นทางที่ 5 “ชุมชนเกาะสุกร กินปู ดูทะเล”