โครงการอบรมออนไลน์

หลักสูตร วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน ใบสมัคร หมายเหตุ
วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetings
นักศึกษา : 299 , บุคลากรมหาลัย : 399 , บุคคลทั่วไป : 499

วันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetings
นักศึกษา : 199 , บุคลากรมหาลัย : 399 , บุคคลทั่วไป : 599

วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ราคา 799 บาท

ติดต่อสอบถาม

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร 074-317132 (เวลาราชการ)

Line : @699fsfgp

——————————————–

นางสาวปภาวดี คงสุจริต  

โทร : 094-8038555   

Line :   ไลน์บิ๋ม