สถิติการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ครั้งที่ 1

รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ครั้งที่ 2

รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ครั้งที่ 3