รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา

รายงานผลการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565