ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือเตรียมความพร้อม “งานว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม “งานว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา
IMTT ร่วมงาน PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
IMTT ร่วมงาน PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดขมิ้นชัน
บริการรับงานทางวัฒนธรรม (พิธีไหว้ครูหมอโนรา) " รูปแบบ One stop service
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายฯ
คำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร เครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยระบบแรงดันน้ำ
งานบริการทางวัฒนธรรม จับมือเครือข่าย ผู้ประกอบการบริษัทจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ สงขลา
ตัวแทนทีมนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยได้เข้ามอบหนังสือภาพตำนานโนราและหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา
โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้บริหาร IMTT เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "SPARK STSP Innovation Fair 2022 : Better Southern Life"
ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เครื่องปอกกระเทียมแบบกะทัดรัด
ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หุ่นยนต์ทำชาชัก