ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตัวแทนคณะวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูล Ex-post and Ex-Ante Evaluation
ตัวแทนคณะวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูล Ex-post and Ex-Ante Evaluation
ระกาศผลโครงการประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) Songkhla Gastronomy
ประกาศรางวัล ผลการประกวด โครงการประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) Songkhla Gastronomy
ระกาศผลรอบคัดเลือก ผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน โครงการประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) Songkhla Gastronomy
ประกาศผลรอบคัดเลือก ผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน โครงการประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) Songkhla Gastronomy
ขอประกาศรายชื่อเจ้าของผลงานกิจกรรมการประกวดวาดภาพ
ขอประกาศรายชื่อเจ้าของผลงานกิจกรรมการประกวดวาดภาพ
325311686_906226047059206_2534582367064602909_n
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุไรวรรณ สุกยัง
324028066_729208065501983_8431593216571079658_n
ผลงานได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัล Special awards และ โล่รางวัล Jury’s choice awards
ประกาศรับสมัครงาน โครงการพัฒนาสถานีเรียนรู้ด้านเกษตร (Training hub)
ประกาศรับสมัครงาน โครงการพัฒนาสถานีเรียนรู้ด้านเกษตร (Training hub)
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม “งานว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม “งานว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา
IMTT ร่วมงาน PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
IMTT ร่วมงาน PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดขมิ้นชัน
บริการรับงานทางวัฒนธรรม (พิธีไหว้ครูหมอโนรา) " รูปแบบ One stop service
ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายฯ
คำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร เครื่องแยกไข่ปูม้าด้วยระบบแรงดันน้ำ
งานบริการทางวัฒนธรรม จับมือเครือข่าย ผู้ประกอบการบริษัทจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ สงขลา
ตัวแทนทีมนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยได้เข้ามอบหนังสือภาพตำนานโนราและหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา
โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้บริหาร IMTT เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "SPARK STSP Innovation Fair 2022 : Better Southern Life"
ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เครื่องปอกกระเทียมแบบกะทัดรัด
ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หุ่นยนต์ทำชาชัก